Διεργασιακή Επικοινωνία 2

Παρουσίαση σηματοφόρων με παραδείγματα χρήσης τους. Κλασσικά παραδείγματα παραγωγού-καταναλωτή και συγγραφέα-αναγνωστών

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits