Διαχείριση Διεργασιών 1

Παρουσιάζονται οι καταστάσεις των διεργασιών από την γέννησή του μέχρι τον τερματισμό τους.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits