Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων

Παρουσιάζεται μια σύγκριση λειτουργικών συστημάτων και το θέμα του χρονοπρογραμματισμού βραχίονα δίσκου. Επιλύονται χαρακτηριστικά προβλήματα κάθε ενότητας

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits