Διαχείριση Μνήμης 2

Μη-συνεχής κατανομή της μνήμης.

Με παραδείγματα από σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.

Παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων καθώς και η μέθοδος των φίλων. Μελετάται επίσης η διαχείριση των ελευθέρων τμημάτων της μνήμης.

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits