Διαχείριση Μνήμης 1

Παρουσιάζεται η διαχείριση της μνήμης με τους αλγορίθμους τοποθέτησης των διεργασιών. Οι αλγόριθμοι διακρίνονται σε στατικούς και δυναμικούς με συνεχή ή μη-συνεχή κατανομή

Προβολή Βίντεο

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits