Εξαρτήσεις πολλαπλών τιμών - 4NF, 1NF, 2NF, 3NF, Μελέτη Περίπτωσης

Εξαρτήσεις πολλαπλών τιμών - 4NF, 1NF, 2NF, 3NF, Μελέτη Περίπτωσης

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits