Βάσεις Δεδομένων Ι

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0501-1

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 3ο

Διδάσκοντες

Ευαγγελίδης Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

βάση δεδομένων, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακός πίνακας, σχεσιακή άλγεβρα, γλώσσα αιτημάτων SQL, κανονικοποίηση

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Ο σχεδιασμός προσεγγίζεται με δυο τρόπους: (α) το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) και τη μετατροπή συτού σε σχεσιακό μοντέλο (σχήμα βάσης δεδομένων), και, (β) τη δημιουργία σχεσιακού μοντέλου μέσω της κανονικοποίησης με διάσπαση. Γίνεται εκτεταμένη μελέτη της γλώσσας αιτημάτων SQL για: (α) την υλοποίηση του σχεσιακού μοντέλου σε κάποιο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ), (β) τη διαχείριση των δεδομένων στο ΣΔΒΔ (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση) και (γ) τη σύνταξη ερωτημάτων ανάκτησης των δεδομένων και πληροφορίας από το ΣΔΒΔ.

External Links
Designed & Developed by vagpits