Μοντέλο Οντοτήτων -Συσχετίσεων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD

Μοντέλο Οντοτήτων -Συσχετίσεων, Μελέτη Περίπτωσης: Η βάση δεδομένων των CD

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits