Σχεσιακή Άλγεβρα, Παραδείγματα

Σχεσιακή Άλγεβρα, Παραδείγματα

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits