Λογική Πρώτης Τάξης

Λογική πρώτης τάξης. Κατηγορήματα. Αντικείμενα. Ποσοδείκτες. Αναπαράσταση γνώσης.

Υλικό Ενόητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits