Περιεχόμενα

Ευφυείς πράκτορες.
Αλγόριθμοι αναζήτησης.
Τυφλή αναζήτηση και πληροφορημένη αναζήτηση.
Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών.
Έλεγχος συνέπειας τόξων.
Διάδοση περιορισμών.
Παιχνίδια αντιπαλότητας.
Αναζήτηση Minimax και κλάδεμα άλφα-βήτα.
Παιχνίδια τύχης.
Γνώση και συλλογιστική.
Προτασιακή λογική.
Λογική πρώτης τάξης.
Ανάλυση.
Οντολογίες.
Σημασιολογικός ιστός.

External Links
Designed & Developed by vagpits