Τεχνητή Νοημοσύνη

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0701

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 6ο

Διδάσκοντες

Ρεφανίδης Ιωάννης

Λέξεις - Κλειδιά

πράκτορες, αναζήτηση, περιορισμοί, ανταγωνιστικά παιχνίδια, λογική, συμπερασμός, ρεφανίδης ιωάννης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με τις θεμελειώδεις έννοιες και αλγορίθμους της παραδοσιακής, άλλως συμβολικής, Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα εμβαθύνει σε επίλυση προβλημάτων με αλγορίθμους αναζήτησης, ανταγωνιστικά παίγνια, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Προετοιμάζει έτσι τον φοιτητή να προχωρήσει σε πιο σύγχρονα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η πιθανοτική συλλογιστική και η μηχανική μάθηση.

External Links
Designed & Developed by vagpits