Αλγόριθμοι Πληροφορημένης Αναζήτησης

Αλγόριθμοι πληροφορημένης αναζήτησης. Αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο. Αναζήτηση Α*. Ευρετικές συναρτήσεις. Χαλαρά προβλήματα.

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits