Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας

Κωδικός Μαθήματος

MUS101

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - Εαρινό

Διδάσκοντες

Στάμου Λελούδα

Λέξεις - Κλειδιά

έρευνα, μεθοδολογία, ποιοτική, ποσοτική, ανάλυση, εγκυρότητα, αξιοπιστία

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αφορά στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες της επιστημονικής έρευνας και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικού πνεύματος τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στον επιστημονικό χώρο του ενδιαφέροντός τους. απαραίτητο. Τα μαθήματα προσπαθούν να θίγουν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη της επιστημονικής έρευνας. Ως προς το Θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές, τις έννοιες, τα είδη και τα στάδια μιας επιστημονικής έρευνας. Στο Πρακτικό μέρος οι γνώσεις αυτές εφαρμόζονται και αξιοποιούνται στην πράξη, μέσα στο πλαίσιο μικρών ατομικών εργασιών και παρουσιάσεων.

External Links
Designed & Developed by vagpits