Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - Εαρινό

Διδάσκοντες

Στάμου Λελούδα

Λέξεις - Κλειδιά

μουσική, παιδαγωγική, εκπαίδευση, μάθηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περιγραφή Μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καθοδηγούνται:
• Να κατανοήσουν τα στάδια μουσικής ανάπτυξης και τις μουσικές ανάγκες των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
• Να κατανοήσουν τα βασικά συστατικά ενός «μουσικού» και αποτελεσματικού μαθήματος μουσικής και να είναι σε θέση να οργανώσουν πρότυπα μαθήματα μουσικής διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
• Να εξοικειωθούν με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για τη μουσική στο δημοτικό σχολείο, καθώς και με τα διδακτικά εγχειρίδια και εποπτικό υλικό του ΔΕΠΠΣ.
• Να αναπτύξουν τις διδακτικές δεξιότητες (μεθοδολογία διδασκαλίας, οργάνωση μαθήματος, έλεγχος τάξης, κλπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν πρότυπη και αποτελεσματική μουσική διδασκαλία σε μαθητές α΄βάθμιας εκπαίδευσης.
• Να αναπτύξουν τις μουσικές δεξιότητες και ένα ρεπερτόριο δραστηριοτήτων (τραγούδι, κίνηση, ακρόαση, μουσική ανάγνωση και γραφή, αυτοσχεδιασμός και σύνθεση, πολύτεχνες δραστηριότητες), από το οποίο να μπορούν να αντλήσουν άμεσα υλικό για την πρακτική τους εξάσκηση και για τη μελλοντική διδασκαλία τους.
• Να αποκτήσουν άμεση εμπειρία της διδακτικής πράξης στην α΄βάθμια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση μουσικών μαθημάτων σε σχολεία.

External Links
Designed & Developed by vagpits