Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος

ΟΔΟ602 (23006)

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 6ο

Διδάσκοντες

Βασιλειάδης Χρήστος

Λέξεις - Κλειδιά

Επιχειρησιακή Στρατηγική, Στρατηγικές Μάρκετινγκ, Σχέδιο Μάρκετινγκ, Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης, Στόχοι ΜΚΤ, Πρόγραμμα ΜΚΤ

Περιγραφή Μαθήματος

Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή της στρατηγικής MKT. H κύρια έμφαση του μαθήματος είναι στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του MKT στη λύση στρατηγικών προβλημάτων MKT. Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν : το σχέδιο MKT, ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας, ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων, ανάλυση καταναλωτή και ανάλυση τμηματοποίησης της αγοράς, στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές MKT για κορεσμένες και φθίνουσες αγορές, αναλυτικά προγράμματα MKT, εφαρμογή και έλεγχος απόδοσης στρατηγικών.

External Links
Designed & Developed by vagpits