Έργα Mozart, Wild

W. A. Mozart: Piano Sonata in B Flat, K. 570
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegretto

E. Wild (1915-2010) Etude: "Embraceable You"

A. Babajanyan, Poeme (1966)

Υλικό Ενότητας
Βίντεο - 1ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 2ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 3ο Μέρος
720p

1080p
Βίντεο - 4ο Μέρος
720p

1080p
Διαφάνειες 
External Links
Designed & Developed by vagpits