Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=725&tmima=9&categorymenu=2

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές της ειδίκευσης ΄΄Οργανική μουσική εκτέλεση - Πιάνο''

Προαπαιτούμενα

Εξετάσεις για εισαγωγή στην ειδίκευση ''Οργανική μουσικής εκτέλεση - Πιάνο''

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Η επίτευξη ενός μεγάλο και απαιτητικού ρεπερτορίου, με έργα αντιπροσωπευτικά των διαφόρων εποχών, σχολών και αισθητικών κατευθύνσεων, ως βάση μιας μελλοντικής παιδαγωγικής και σολιστικής πρακτικής.

External Links
Designed & Developed by vagpits