Μουσική Παιδαγωγική ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό -

Διδάσκοντες

Στάμου Λελούδα

Λέξεις - Κλειδιά

μουσική διδασκαλία, μεθοδολογία, ενεργητική ακρόαση, εκτέλεση, παίξιμο σε όργανα, αυτοσχεδιασμός, δημιουργικότητα, μικροδιδασκαλία, βιωματική προσέγγιση

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί ουσιαστική συνέχεια του μαθήματος «Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ», αναλύοντας θέματα διδακτικήςμεθοδολογίας της μουσικής με έμφαση στην διδασκαλία της μουσικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή μέσα από μικροδιδασκαλίες στην πανεπιστημιακή τάξη και παρακολουθήσεις διδασκαλιών στα σχολεία.

External Links
Designed & Developed by vagpits