Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ".

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της λειτουργίας του νομισματικού τομέα της οικονομίας και της άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Βιβλιογραφία

1. Begg, D., Fisher, S. Dornbusch, R. (1995) 'Economics', 4th ed. McGraw-Hill.
2. De Grauwe, P. (2000) 'The Economics of Monetary Union' Oxford University Press.
3. McCallum, B.T. (2002) 'Νομισματική Θεωρία και Πολιτική' εκδ. Κριτική
4. Mishkin F. S (1997). 'The Economics of Money, Banking and Financial Markets', 5th Edition.
6. Burda, M. & Wyplosz, C. 'Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική' (2008) εκδ. Gutenberg.

Προτεινόμενα Συγγράματα

1. Καρφάκης, Κ. Μελάς, Κ. Μπένος, Θ. (2006) Νομισματική Θεωρία και Πολιτικής, Εκδ. Μπένου,
2. Κορλίρας Π. (2000) 'Νομισματική θεωρία', Εκδ. Μπένος.

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

  • Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr)
  • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (www.ecb.int)
  • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (www.imf.org)
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (www.eu.int)
  • Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr)
  • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (iobe.gr)
  • INE Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)

 

External Links
Designed & Developed by vagpits