Νομισματική Οικονομική Πολιτική

Κωδικός Μαθήματος

ΛΧ0813

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 8ο

Διδάσκοντες

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

νομισματική οικονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, οικονομική πολιτική

Περιγραφή Μαθήματος

Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:το νομισματικό σύστημα και η λειτουργία του,στόχοι και μέσα νομισματικής πολιτικής, άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση,οικονομικές επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής, σχολές οικονομικής σκέψης και νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικές αγορές.

External Links
Designed & Developed by vagpits