Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ".

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην Οικονομική

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, την σχετική με την λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων.

Βιβλιογραφία

Giddy, I. Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές. Παπαζήσης.
Krugman, P., Obstfeld, M. (1995). 'Διεθνής Οικονομική -Θεωρία και Πολιτική'. Εκδ. Κριτική
Μάρδας, Δ. (2006) Διεθνείς οικονομικές σχέσεις: "από την ανοικτή οικονομία στην παγκοσμιοποίηση".
Πουρναράκης, Ε. Δ. (1981) Διεθνείς οικονομικές σχέσεις : θεωρία και πολιτική
Κυρκιλής, Δ. (2002) Άμεσες ξένες Επενδύσεις, εκδ. Κριτiκή

Προτεινόμενα Συγγράματα

Αγιομυργιάκης, Γ., Βλάσσης, Μ, Thompson, H. (2006) 'Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις', εκδ. Rosili.
Μανωλάτος, Γ. (2000) 'Διεθνείς Εμορικές Σχέσεις' εκδ. Μπένου.

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: www.imf.org
ΟΟΣΑ: www.oecd.org
Ευρωπαϊκή Ένωση: www.eu.int
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: www.bis.org
Financial Times: www.ft.com
Economist: www.economist.com
Bank for International Settlements, www.bis.org
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, www.efsf.europa.eu

External Links
Designed & Developed by vagpits