Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο

Κωδικός Μαθήματος

ΛΧ0525

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 5ο

Διδάσκοντες

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

διεθνείς επενδύσεις, διεθνές εμπόριο, μιχαλόπουλος γεώργιος

Περιγραφή Μαθήματος

Εξετάζονται τα κίνητρα και τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο και την διαδικασία της διεθνούς επένδυσης με βάση την παραδοσιακή αλλά και την σύγχρονη θεωρία. Παράλληλα, αξιολογείται η σχετικότητα των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία των σύγχρονων τάσεων στην διεθνοποίηση του εμπορίου και της επένδυσης. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές που αφορούν στην ανάλυση των διεθνών επενδύσεων και στην δημιουργία διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση ειδικών μορφών κινδύνου των διεθνών επενδύσεων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος χώρας, καθώς και στο πρόβλημα της μεταδοτικότητας του κινδύνου στις διεθνείς αγορές

External Links
Designed & Developed by vagpits