Περιεχόμενα

 • Τι είναι η ψυχομετρία – ψυχοδιαγνωστικά τεστ (σταθμισμένες τεχνικές μέτρησης της ποικιλίας της συμπεριφοράς που συνεισφέρουν στη διάγνωση των  ψυχολογικών, νοητικών μαθησιακών προβλημάτων – ο σκοπός της διάγνωσης είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό της καταλληλότερης παρέμβασης, δεν εξηγεί την προβληματική συμπεριφορά την αναγνωρίζει και της δίνει όνομα)
 • Αξιολόγηση και χρήσεις των τεστ
 • Στάθμιση και κατασκευή ενός τεστ, μέτρηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας των τεστ (η αξιοπιστία των ψυχοδιαγνωστικών τεστ, μεταβλητότητα σφάλματος, συντελεστής αξιοπιστίας, φαινομενική εγκυρότητα, εγκυρότητα περιεχομένου)
 • Ανάλυση ερωτημάτων
 • Ψυχολογική αξιολόγηση με αναφορά στα τεστ νοημοσύνης
 • Τεστ δεξιοτήτων -&- τεστ επίτευξης
 • Τεστ για βρέφη και παιδιά στην προσχολική ηλικία
 • Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Τεστ σχολικής ετοιμότητας
 • Αναφορά στην Νευροψυχολογική αξιολόγηση και στα ερωτηματολόγια
 • Σύγχρονες Εξελίξεις στον τομέα της ψυχολογικής αξιολόγησης.
External Links
Designed & Developed by vagpits