Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ".

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

1. Nα αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα φαινόμενα ομιλίας και λόγου και τη συμβολή των διαφόρων επιστημών.
2. Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τη λειτουργία της ακοής.
3. Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις γνωστικές και νευρογλωσσικές δομές λειτουργίας για την αντίληψη και παραγωγή του λόγου.
4. Να κατανοηθεί ο μηχανισμός της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
5. Να κατακτηθούν γνώσεις στον τομέα της ανάπτυξης λόγου σε παιδιά.

Βιβλιογραφία

Κατή, Δ. (1992). Γλώσσα και Επικοινωνία στο Παιδί. Αθήνα: Oδυσσέας.

Miller, G. (1995). Γλώσσα και Ομιλία. Επιμέλεια Στ. Βοσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg.

Στασινός, Δ. (2009). Ψυχολογία του Λόγου και της Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Raphael, L. J., Borden, G. J. & Harris, K. S. (2011). Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

http://users.ntua.gr/mmakro
http://147.162.36.50/cochlea/cochleapages/theory/main.htm
http://www.neuroreille.com/promenade/english/default_gb.htm

 

External Links
Designed & Developed by vagpits