Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής

Κωδικός Μαθήματος

ΚΕ0408

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 3ο

Διδάσκοντες

Οκαλίδου Αρετή

Λέξεις - Κλειδιά

ψυχολογία λόγου, γλώσσας και ακοής, επικοινωνία, επιστήμη της ομιλίας, ανατομία και φυσιολογία ομιλίας και ακοής, αντίληψη ομιλίας, γλωσσική ανάπτυξη

Περιγραφή Μαθήματος

O σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από τα θέματα του λόγου και της ακοής, οι οποίες θα επιτρέψουν τη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών της ανθρώπινης επικοινωνίας στα μαθήματα των κατευθύνσεων που ακολουθούν. Ο λόγος, τόσο στον τομέα της ακρόασης και της αντίληψης όσο και στον τομέα της εκφοράς του αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς, οι διεργασίες του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, η περιγραφή των περιφερειακών συστημάτων, ο τρόπος και οι συνθήκες ακρόασης στο περιβάλλον καθώς και τα χαρακτηριστικά του εκφερόμενου λόγου αποτελούν χρήσιμη γνώση για την κατάρτιση και εκπαίδευση των ατόμων. Οι θεματικές ενότητες που εξετάζονται αφορούν σε στοιχεία γλωσσολογίας, ακουστικής και φωνητικής, ανατομίας και φυσιολογίας των περιφερειακών συστημάτων λόγου και ακοής, οργάνωσης του λόγου και της ακοής στον εγκέφαλο, πρόσληψης / αντίληψης του λόγου, ψυχοακουστικής, μοντέλων γλωσσικής επεξεργασίας και ανάπτυξης γλώσσας και ομιλίας.

External Links
Designed & Developed by vagpits