Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές 2ου έτους και τρίτου εξαμήνου

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές θα κατανοήσουν καλύτερα τους βασικούς εκείνους παράγοντες για τους οποίους ένας σχολικός ψυχολόγος μπορεί να φανεί χρήσιμος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σχολείο

Βιβλιογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Σχολική Ψυχολογία -Εφαρμογές στο σχολικός περιβάλλον -Δ. Σ. Νικολόπουλος -Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας
Ψυχολογικά Προβλήματα παιδιών και εφήβων - Ι. Ν. Παρασκευόπουλος & Martin Herbert -Eκδόσεις Πεδίο
Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές - Η. Κουρκούτας & Jean -Pierre Chartier - Eκδόσεις Τόπος

Προτεινόμενα Συγγράματα

Oι σημειώσεις της εισηγήτριας απο ποικιλία συγγραμμάτων

External Links
Designed & Developed by vagpits