Περιεχόμενα

Eκπαίδευση Σχολική επίδοση Οικογένεια
Σχολική Ψυχολογία ρόλοι και αρμοδιότητες στα πλαίσια σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων αναφορά στα μοντέλα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντίδας παιδιών και εφήβων σύνθεση θεωρίας έρευνας εκπαίδευσης και παρέμβασης στην σχολική κοινότητα
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή - αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παιδιών -ψυχοκοινωνική παρέμβαση
Προβολικές τεχνικές - η χρήση τους στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας
-παραδείγματα χρήσης αυτών στην αξιολόγηση συναισθηματικής κατάστασης των παιδιών
Εφαρμογές της ορθολογικής συναισθηματικής θεωρίας στο χώρο του σχολείου -παραδείγματα αντιμετώπισης σχολικής φοβίας
Συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά που πενθούν
κακοποίηση παρέμβαση παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον - ο ρόλος του σχολείου και του σχολικού ψυχολόγου
Κοινωνική συναισθηματική μάθηση πρόληψη αντιμετώπιση συναισθηματικών συμπεριφορικών δυσκολιών μαθητών στο σχολείο
Παρεμβατικά προγράμματα και δράσεις στην σχολική κοινότητα

External Links
Designed & Developed by vagpits