Πληροφορική ΙΙ - Βασικές Αρχές Πληροφορικής

Κωδικός Μαθήματος

ΚΕ0215

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2o

Διδάσκοντες

Φαχαντίδης Νίκος

Λέξεις - Κλειδιά

Προγραμματισμός με Scratch, Δραστηριότητες αξιολόγησης με Hot Potatoes

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές αρχές της Πληροφορικής Επιστήμης. Εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού Η/Υ. Εφαρμογές των εννοιών αυτών σε διάφορα περιβάλλοντα με προσανατολισμό την εκπαιδευτική τους χρήση.

External Links
Designed & Developed by vagpits