Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 1ο

Διδάσκοντες

Σουραβλάς Σταύρος

Λέξεις - Κλειδιά

Πληροφορική, υπολογιστής, βασικά μέρη, αλγόριθμοι, βάσεις δεδομένων, δίκτυα, αρχιτεκτονική υπολογιστών, ψηφιακή σχεδίαση

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής. Ειδικότερα. παρέχει ορισμένες πολύ βασικές γνώσεις, οι οποίες εμπίπτουν σε τομείς της επιστήμης της πληροφορικής, όπως είναι τα δίκτυα, οι δομές δεδομένων, οι αλγόριθμοι αρχιτεκτονική υπολογιστών, ψηφιακή σχεδίαση κ.ο.κ

External Links
Designed & Developed by vagpits