Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων

Κωδικός Μαθήματος

ΔΤ4303

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 7ο

Διδάσκοντες

Σιφαλέρας Άγγελος

Λέξεις - Κλειδιά

Θεωρία Αποφάσεων, Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων, Κριτήρια Απόφασης, Κριτήριο Maximin, Κριτήριο Maximax, Κριτήριο Minimax Regret, Κριτήριο Minimax, Κριτήριο Υπεροχής, Αναμενόμενη Αξία της Πλήρους Πληροφόρησης, Δένδρα Αποφάσεων, Ανάλυση Ευαισθησίας

Περιγραφή Μαθήματος

Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στην κατανόηση των μοντέλων αποφάσεων σε συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητας, καθώς και τις εφαρμογές τους στη διοίκηση τεχνολογίας.

External Links
Designed & Developed by vagpits