Πληροφορίες

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος

http://ai.uom.gr/Courses/GameTheory

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που ενδιαφέρονται για τη μελέτη θεμάτων της οικονομικής επιστήμης όπου είναι δυνατή η χρήση ευφυών πρακτόρων σε καταστάσεις με πολλούς πράκτορες και κοινά ή αντικρουόμενα συμφέροντα.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει και να μοντελοποιεί καταστάσεις παιγνίων, (β) να βρίσκει τις λύσεις των παιγνίων μέσω της αναγνώρισης των καταστάσεων ισορροπίας Nash, (γ) να χρησιμοποιεί τη Θεωρία Παιγνίων ως μέσο ερμηνείας καταστάσεων του πραγματικού κόσμου.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, του Martin J. Osborne
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010, ISBN: 9789604613939

Θεωρία Παιγνίων, του Γιάννη Βαρουφάκη
Εκδόσεις Gutenberg, 2007. ISBN: 9789600111347

External Links
Designed & Developed by vagpits