Περιεχόμενα

Αναπαράστασης παιχνιδιών. Κανονική/στρατηγική μορφή. Εκτατική μορφή.
Στρατηγικές. Κυριαρχία και επιλυσιμότητα κυριαρχίας.
Ισορροπία Nash. Δυοπώλιο Cournot. Καρτέλ. Η τραγωδία των κοινών. Μικτές στρατηγικές.
Αναμενόμενη χρησιμότητα. Αποστροφή ρίσκου.
Παιχνίδια με μη-ταυτόχρονες κινήσεις. Προς τα πίσω επαγωγή. Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια.
Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια. Πεπερασμένα και άπειρα παίγνια. Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιεικείς στρατηγικές. Το κοινό θεώρημα. Δυναμικά παιχνίδια.
Ηθικός κίνδυνος. Θεωρίες κινήτρων.
Παιχνίδια με ελλιπή πληροφόρηση. Ισορροπία Bayes-Nash. Σχεδίαση μηχανισμών. Αρχή της αποκάλυψης. Δημοπρασίες.
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων. Θεωρία Παιγνίων και Κοινωνικά Δίκτυα.

External Links
Designed & Developed by vagpits