Πληροφορίες

Ομάδα Στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ".

Βιβλιογραφία

Πακέτο φωτοτυπιών που περιλαμβάνει τα απαραίτητα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα και θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό συζητήσεων, παρουσιάσεων και ενεργούς συμμετοχής.
Το εγχειρίδιο του μαθήματος είναι: Erik Jan. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2004.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Συνιστώμενη/Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Ahmad, Feroz, Turkey : the quest for identity, Oxford: Oneworld, c2003
2. Akðsin, Sina, Turkey from empire to revolutionary republic : the emergence of the Turkish nation from 1789 to the present, New York: New York University Press, 2007
3. Akçam, Taner, From empire to republic: Turkish nationalism and the Armenian genocide, London: Zed Books, 2004
4. Αλατζάς Ιωάννης Α., Η Αλεβιτική-Μπεκτασική ταυτότητα στη σύγχρονη Τουρκία και οι πολιτικές προεκτάσεις του προβλήματος στην Ελλάδα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999.
5. Amitai, Reuven, Biran, Michal, Mongols, Turks, and others: Eurasian nomads and the sedentary world, Leiden: Brill, 2005.
6. Αναγνωστοπούλου, Σία, Τουρκικός εκσυγχρονισμός: Ισλάμ και τουρκοκύπριοι στην δαιδαλώδη διαδρομή του Κεμαλισμού, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004.
7. Anderson B., Φαντασιακές Κοινότητες: στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Αθήνα 1997 (JC311.A65616 1997).
8. Anderson M. S., The Eastern Question 1774-1923. A study in international relations, Λονδίνο 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) D371.A43 1966 ]
9. Badie Bertrand, Κουλτούρα και Πολιτική, Πατάκης, Αθήνα 1993.
10. Banac Ivo, The national question in Yugoslavia: origins, history, politics, Cornell University Press, Ithaca 1984.
5
11. Balibar Etienne, Wallerstein I., Φυλή, έθνος, τάξη: - οι διφορούμενες ταυτότητες, μετάφραση Αγγελος Ελεφάντης, Ελένη Καλαφάτη. Αθήνα : Θεμέλιο, 1987.
12. Bat Yeor, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Rutherford, [N.J.]: Fairleigh Dickinson University Press ; London : Associated University Presses, c1985 (DS36.9.D47B3813 1985)
13. Βατικιώτης Π. Γ., Ισλάμ και Κράτος, μτφ. Γ. Γουλιμή, Δ. Αντωνίου, Εκδόσεις Παπαζήση – Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα 2000².
14. Barkey Karen, von Hagen Mark, After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, Westview Press; 1997.
15. Βερέμης, Θάνος, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αθήνα; Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1986.
16. Berkes N., The development of secularism in Turkey, Hurst & Company, London 1998. (DR557.B4 1998).
17. Berktay H. & Faroqui S., (επιμ.), New approaches to State and Peasant in Ottoman History, Λονδίνο 1992 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401), HD1537.T9N49 1992 ]
18. Bozarslan, Hamit, Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, Αθήνα: Σαβάλλας, 2004
19. Braude B., Lewis B. (επιμ.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: the function of a plural society, τ. 2, Νέα Υόρκη 1985 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DS58.C48 1982].
20. Braudel Fernand, Γραμματική των Πολιτισμών, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2001.
21. Γούναρης Β., Μιχαηλίδης Δ. Ι., Αγγελόπουλος Γ. Β., Ταυτότητες στη Μακεδονία, πρόλογος Θ. Βερέμης, Αθήνα 1997 (DF901.M3T385 1997).
22. Cinar, Alev, Modernity, Islam, and secularism in Turkey: bodies, places, and time, Minneapolis: University of Minnesota Press, c2005
23. Courbage Youssef and Fargues Philippe, Christians and Jews under Islam, I.B. Tauris Publishers, London-New York 1997.
6
24. Δρακόπουλος Λευτέρης, Καύκασος και Κεντρική Ασία. Ισλαμική ταυτότητα και διακρατικές σχέσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 1998.
25. Davison R., Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, Princeton 1963 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR569.D3 1963].
26. Esposito John L, The Islamic threat: - myth or reality? Oxford University Press, New York 1995² (BP60.E84 1995 )
27. Esposito John L., Voll John O., Islam and Democracy, Oxford University Press, New York-Oxford 1996(JC49.E76 1996).
28. Esposito John L.(ed), The Oxford history of Islam, Oxford University Press, New York 1999.
29. Findley, Carter V., The Turks in world history, Oxford: Oxford University Press, 2005.
30. Gellner, E., Muslim society, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1981 (BP173.25.G44).
31. Gellner E., Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα 1992 (JC311.G45 1992).
32. Georgeon, François., Dumont, Paul., Anastassiadou, Meropi, Vivre dans l'Empire ottoman : sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Paris : L'Harmattan, c1997
33. Gibb H.A.R. - Bowen H., Islamic society and the West. A study of the impact of Western Civilization on Moslem culture in the Near East, Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Τορόντο 1951 [Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου DS38.G52 1967].
34. Haddad W. & Oshsenwald W. (επιμ.), Nationalism in a non-national state: The dissolution of the Ottoman Empire, Ohio 1979 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DS62.4.N36].
35. Haghayeghi Mehrdad, Islam and politics in Central Asia, St. Martin's Press, Νέα Υόρκη 1995 (DK859.5.H34 1995)
36. Halliday Fred, Η Αραβία χωρίς σουλτάνους, με πρόλογο του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση, μετάφραση Δήμος Βεργής, Στοχαστής, Αθήνα 1984.
7
37. Halliday Fred, Islam and the myth of confrontation: religion and politics in the Middle East, London; New York : I. B. Tauris, 1996, c1995 (DS63.H282 1996).
38. Hobsbawm E. J., Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, Αθήνα 1994 (JC311.H57716 1994 ).
39. Hovannisian, Richard G. Looking backward, moving forward : confronting the Armenian Genocide, New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, c2003
40. Hroch M., Todorova M., Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια, Αθήνα 1996 (DR24.E84 1996).
41. Hourani Albert, Islam in European thought, Cambridge University Press, Cambridge; New York 1991 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) DS61.9.E85H68 1991]
42. Jacoby, Tim, 1969-, Mann, Michael, Social power and the Turkish state, London; New York : Frank Cass, 2004
43. Inalcik H., Quatert D. (επιμ.) An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge - New York 1997² (HC492.E295 1994)
44. Jansen Johannes J.G., The Dual Nature of Islamic Fundamentalism, Hurst & Company, London 1997.
45. Καραντζόλα Ε.(επιμ.), Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Θεσσαλονίκη 1996 (P106.I83 1996).
46. Kayali Hasan, Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1997 (DS 63.2 T8 K39 1997)
47. Kepel Gilles, Η επιστροφή του Θεού: ισλαμικά, χριστιανικά, εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου, μετάφραση από τα γαλλικά, Γεώργιος Εμμ. Φασουλάκης, Νέα Σύνορα, Αθήνα 1992 (BL238.K4616 1992).
48. Kepel Gilles, Τζιχάντ. Ο Ιερός Πόλεμος, Καστανιώτης, Αθήνα 2001.
8
49. Κerr Donal Α. (ed.) in collaboration with Μordechai Βreuer, Sheridan Gilley and Ernst Christoph Suttner, Religion, State and Εthnic Groups. Comparative studies on Goverments and non-dominant groups in ΕEurope, 1850-1940, ΕEuropean Science Foundation, v. VΙΙ, Νew Υork University Ρress, Dartmouth 1992.
50. Κοππά Μ., Οι μειονότητες στα μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια: πολιτικές του κέντρου και μειονοτικές απαντήσεις, Αθήνα 1997 (DR24.K67 1997)
51. Kushner David, The Rise of Turkish Nationalism, 1876-1908, Λονδίνο 1977 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR572.K89 1977].
52. Lampe J., Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne 1996 (DR1246.L36 1996).
53. Λέκκας Π., Η εθνικιστική ιδεολογία: πέντε προϋποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα 1992 (HM104.L45 1992).
54. Lewis B., The Emergence of modern Turkey, Οξφόρδη 1960 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) DR583. L49 1968].
55. Lewis Bernard, Pace Enzo, Magister Sandro, Το Ισλαμικό Αίνιγμα. Λαϊκοποίηση και Νεοτερικότητα στον Ισλαμικό Κόσμο, Λεβιάθαν, Αθήνα 1992.
56. Lewis Bernard, Islam and the West, Oxford University Press, New York 1993.
57. Lewis Bernard, Cultures in conflict: Christians, Muslims, and Jews in the age of discovery, Oxford University Press, New York, 1995.
58. Lewis, Geoffrey L. The Turkish language reform: a catastrophic success, Oxford: Oxford University Press, 1999.
59. Μάζης Ιωάννης Θ., Μυστικά Ισλαμικά Τάγματα και πολιτικο-οικονομικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία, Προσκήνιο, Αθήνα 2000.
60. McCarthy, Justin, The Ottoman peoples and the end of empire, London: Arnold, 2001
61. McCrone David, Η κοινωνιολογία του εθνικισμού: - οι αυριανοί μας πρόγονοι, μετάφραση Νίκος Βαφέας, Γιώργος Βάγιας, επιστημονική
9
επιμέλεια Κωνσταντίνος Κοσκινάς, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 (JC311.M39216 2000).
62. Mazower Mark, The Balkans : A Short History (Modern Library Chronicles), New York : Modern Library, 2000, (DR36.M396 2000)
63. Μπάρμπερ Μπέντζαμιν, Ο κόσμος των Mac κόντρα στους Τζιχάντ: η παγκοσμιοποίηση και ο φονταμενταλισμός εχθροί της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μετάφραση από τα αγγλικά Άγγελος Φιλιππάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001 (HM201.B3716 1998).
64. Naqvi, Ali Muhammad, Islam and nationalism, Tehran, Islamic Republic of Iran: Islamic Propagation Organization, 1984 (BP173.55.N37 1984)
65. Nonneman Gerd, Tim Niblock, Bogdan Szajkowski (eds), Muslim Communities in the New Europe, Ithaca Press, Berkshire 1997.
66. Olson, Robert W., The Kurdish nationalist movement in the 1990s: its impact on Turkey and the Middle East, Lexington, Ky.: University Press of Kentucky, c1996.
67. Özyürek, Esra, Nostalgia for the modern: state secularism and everyday politics in Turkey, Durham, NC: Duke University Press, 2006.
68. Parla, Taha, Davison, Andrew, Corporatist ideology in Kemalist Turkey, Syracuse, NY : Syracuse University Press, 2004
69. Poliakov Sergei P., Everyday Islam: religion and tradition in Soviet Central Asia, Armonk, M.E. Sharpe, Νέα Υόρκη c1992 (DK859.P6513 1992)
70. Popović Alexandre, L'Islam balkanique. Les musulmans du sud-est européen dans la période post-Ottoman, Berlin 1986.
71. Poulton Hugh, Taji-Farouki Suha, (eds), Muslim identity and the Balkan state, Hurst &Company, London 1997
72. Poulton Hugh, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, Οδυσσέας, Αθήνα 1999.
73. Quataert D., Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: reactions to European economic penetration, New York 1983 [Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής (401) HC492.Q37 1983].
10
74. Ρόντινσον Μαξίμ, Οι Άραβες, Θεμέλιο, Αθήνα 1980 (DS36.7.R62 1980).
75. Ρόντινσον Μαξίμ, Ισλάμ και Καπιταλισμός, Κάλβος, Αθήνα 1980 (BP173.75.R616 1980).
76. Roux, Jean-Paul, Η ιστορία των Τούρκων : 2000 χρόνια από τον Ειρηνικό ως τη Μεσόγειο, [Αθήνα] : Γκοβόστης, c1998
77. Roy, Olivier, Turkey today : a European country?, London : Anthem Press, 2005
78. Saeed Javaid, Islam and Modernization. A Comparative Analysis of Pakistan, Egypt and Turkey, Praeger, Westport, Connecticut-London 1994.
79. Said E., Οριενταλισμός, Αθήνα 1996 (DS12.S2416 1996).
80. Σελαχβαρζί Χρυσόστομος, Ισλάμ και ανθρώπινα δικαιώματα, Εκδόσεις Δορκάς, Αθήνα 2000.
81. Shankland, David, The Alevis in Turkey: the emergence of a secular Islamic tradition, New York : RoutledgeCurzon, 2003
82. Σκοπετέα Έλλη, Η δύση της Ανατολής : εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα : Γνώση, 1992
83. Smith A. D., The Ethnic Origin of Nations, Οξφόρδη 1989 (JC311.S536 1987).
84. Nationalism and Modernism, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1998(JC311.S5388 1998).
85. Εθνική ταυτότητα, μετάφραση Έυη Πέππα, Οδυσσέας, Αθήνα 2000 (JC311.S53816 2000)
86. Stoianovich T., Balkan Worlds: the first and last Europe, Νέα Υόρκη 1994 (DR23.S758 1994).
87. Tapper Richard, Islam in modern Turkey: religion, politics, and literature in a secular state, I.B. Tauris; New York, NY: Distributed by St Martin's Press, London - New York 1991.
88. Tibi Bassam, The challenge of fundamentalism: political Islam and the new world disorder, University of California Press, Berkeley 1998.
11
89. Tibi Bassam, Conflict and war in the Middle East: from interstate war to new security, Basingstoke: Macmillan, 1998.
90. Todorova Maria, Βαλκάνια: η Δυτική φαντασίωση, πρόλογος-επιμέλεια Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2000.
91. Toprak, Binnaz, Islam and political development in Turkey, Leiden : Brill, 1981.[ Ν. Κτήριο Φιλοσοφικής(401) BP63.T8T66 1981]
92. Turam, Berna, Between Islam and the state: the politics of engagement, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007.
93. White, Paul J., Jongerden, Joost, Turkey's Alevi enigma: a comprehensive overview, Leiden: Brill, 2003.
94. Youssef, Michael, Revolt against modernity : Muslim zealots and the west, Leiden : E.J. Brill, 1985 [Κτήριο Θεολ. Σχολής(1ος όρ, BP60.Y68 1985]

Ηλεκτρονικές Πηγές Μάθησης

compus.uom.gr

External Links
Designed & Developed by vagpits