Περιεχόμενα

Οι σημαντικότερες θεματικές που θα μας απασχολήσουν είναι οι εξής:
α) οι πρώτες μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο Οθωμανικό σύστημα (Τανζιμάτ) και η εμφάνιση των Νεοτούρκων έως την κατάτμηση της αυτοκρατορίας.
β) Το κεμαλικό κίνημα και οι αρχές της Κεμαλικής ιδεολογίας.
γ) η σχέση μεταξύ στρατού και πολιτικού συστήματος με έμφαση στις κυριότερες παρεμβάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
δ) Οι σχέσεις θρησκείας (Ισλάμ) και κράτους.
ε) Η επιρροή των υπερεθνικιστών. Στ) η τύχη των μη μουσουλμανικών και μη τουρκικών μειονοτήτων.
ζ) Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών.
θ) Ο ρόλος του Τύπου, των διανοουμένων και των «αριστερών κινημάτων», και ι) η πορεία της τουρκικής οικονομίας.

External Links
Designed & Developed by vagpits