Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό -

Διδάσκοντες

Σουραβλάς Σταύρος

Λέξεις - Κλειδιά

Άλγεβρα Boole, Αξιώματα και Θεωρήματα. Αλγόριθμοι, Λογικά Διαγράμματα, Δένδρα, Δυαδική Αναζήτηση, Ασφάλεια, Ιοί, Λογιστικά Φύλλα

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες. Στην πρώτη, ο φοιτητής λαμβάνει τις βασικές έννοιες της άλγεβρας Boole, με σκοπό να κατανοήσει τον τρόπο υλοποίησης βασικών λειτουργιών της αριθμητικής και λογικής μονάδας του υπολογιστή, όπως είναι η σύγκριση, η πρόσθεση, η αφαίρεση, κλπ.
Στο δεύτερο μέρος, ο φοιτητής εισάγεται στην έννοια της αλγοριθμικής λογικής για την υλοποίηση βασικών λειτουργιών που εκτελούν τα περισσότερα βασικά λογισμικά, όπως ταξινόμηση και αναζήτηση. Τέλος, στο τρίτο μέρος, ο φοιτητής λαμβάνει γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους που εμπλέκονται στη χρήση του Η/Υ όπως ιοί κλπ.

External Links
Designed & Developed by vagpits