Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 1ο

Διδάσκοντες

Σουραβλάς Σταύρος

Λέξεις - Κλειδιά

Πληροφορική, υπολογιστής, βασικά μέρη, αλγόριθμοι, βάσεις δεδομένων, δίκτυα

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο υπολογιστής. Ειδικότερα. παρέχει ορισμένες πολύ βασικές γνώσεις, οι οποίες εμπίπτουν σε τομείς της επιστήμης της πληροφορικής, όπως είναι τα δίκτυα, οι δομές δεδομένων, οι αλγόριθμοι κ.ο.κ

External Links
Designed & Developed by vagpits