Αγγλικά IV - Βασικές Αρχές Προφορικών Παρουσιάσεων στον Ακαδημαϊκό Χώρο

Κωδικός Μαθήματος

ΞΓ 0104

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4ο

Διδάσκοντες

Μαχίλη Ιφιγένεια

Λέξεις - Κλειδιά

Δημόσια ομιλία, προφορική παρουσίαση, προφορικός λόγος, φόβος του κοινού, σημαντικότητα του ακροατηρίου, επιλογή θέματος, αιτιολόγηση θέματος, περίληψη ομιλίας, έλξη της προσοχής του κοινού, επιμορφωτική ομιλία, ομιλία πειθούς, απόδοση ομιλίας

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα απαρτίζεται από ένα σύντομο θεωρητικό μέρος πάνω στις βασικές αρχές και τεχνικές του δημόσιου προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα και ένα πιο εκτενές πρακτικό μέρος επεξεργασίας και παρουσίασης ομιλιών. Έμφαση δίνεται στη διαλογική φύση της δημόσιας ομιλίας, την συμβολή του κοινού στην επιτυχία της, και τα χαρακτηριστικά του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου στην Αγγλική στο πλαίσιο μιας προφορικής παρουσίασης. Αναλύονται οι τεχνικές με τις οποίες ομιλητές Αγγλικής γλώσσας τραβούν την προσοχή του κοινού, επιχειρηματολογούν με αξιοπιστία, προσαρμόζουν αυτά που λένε και τον τρόπο που μιλάνε στο κοινό τους, και γίνονται εύκολα κατανοητοί και ευχάριστοι. Οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν την σημαντικότητα του δημόσιου λόγου, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται από επιτυχημένους ομιλητές και να κάνουν τις δικές τους προφορικές παρουσιάσεις στα Αγγλικά με την καθοδήγηση της διδάσκουσας.

External Links
Designed & Developed by vagpits