Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Κωδικός Μαθήματος

OE 120

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 5ο

Διδάσκοντες

Σαρτζετάκης Ευτύχιος

Λέξεις - Κλειδιά

οικονομικά του περιβάλλοντος, διαχείριση φυσικών πόρων, βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική πολιτική, διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, περιβαλλοντική διαχείριση

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημαντικότερων σημείων σύνδεσης της οικονομικής δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως: αποτυχία αγορών και περιβαλλοντικές εξωτερικότητες, περιβαλλοντική πολιτική και ο ρόλος των αγορών, νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, το κέρδος σαν κίνητρο για μια περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των επιχειρήσεων, στοιχεία διαχείρισης περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις, ανακύκλωση, ηθικά διλήμματα που προκύπτουν, διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα και η σύνδεση της φτώχειας με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα γύρω από το ερώτημα εάν και κατά πόσο μπορούν οι υπάρχοντες (ή εξελισσόμενοι) πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη αύξηση της ανθρώπινης ευημερίας.

External Links
Designed & Developed by vagpits