Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

ΟΔ0104

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2ο

Διδάσκοντες

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

Λέξεις - Κλειδιά

πληροφοριακά συστήματα, πληροφορία, πληροφορική τεχνολογία, εργαλεία λογισμικού

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες, τη θεωρητική, την εργαστηριακή ενότητα και την ενότητα μιας υποχρεωτικής εργασίας.

Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος, αναλύονται αρχικά οι έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η σημασία αυτών και της πληροφορίας για την επιστημονική περιοχή της «οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων». Αναλύονται σε βάθος τα στοιχεία που συνιστούν ένα πληροφοριακό σύστημα. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια της πληροφορικής τεχνολογία με τα συνιστώντα αυτής στοιχεία να παρουσιάζονται κατά την κλασσική ταξινόμηση: υλικό πληροφορικής τεχνολογίας (hardware), λογισμικό (software), δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών (networks). Έμφαση δίνεται στις βασικές αρχές των στοιχείων αυτών αλλά και στις νεότερες εξελίξεις που εκάστοτε παρουσιάζονται στις τρεις αυτές κατηγορίες στοιχείων. Στην κατηγορία των δικτύων περιλαμβάνεται και η μελέτη των τεχνολογιών του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού. Τέλος παρουσιάζονται ποικιλία παραδειγμάτων πληροφοριακών συστημάτων και αναλύονται με βάση τα προηγούμενα.

Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται βασικά εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επίτευξη βασικών λειτουργιών διαχείρισής του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη συγγραφή κειμένων, τη κατασκευή λογιστικών φύλλων, τη πλοήγηση και χρήση υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού.

Για το μέρος που αφορά την υποχρεωτική εργασία, μικρές ομάδες φοιτητών κατασκευάζουν ένα ιστολόγιο με διάφορα είδη περιεχομένου. Ζητείται επίσης να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία λογισμικού (π.χ.google apps, dropbox, skype, etc). Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφορά την παραμετροποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού για μια υποθετική επιχείρηση.

External Links
Designed & Developed by vagpits