Μακροοικονομική

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2ο

Διδάσκοντες

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

μακροοικονομική, αεπ, εθνικό εισόδημα, νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, πληθωρισμός, ανεργία

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει επίσης τις πολιτικές εκείνες με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιο αναλυτικά το μάθημα καλύπτει τις εξής ενότητες: γενική εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση, βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και μακροοικονομικές θεωρίες, μέθοδοι προσδιορισμού των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλασικό υπόδειγμα ανάλυσης της οικονομίας αρχικά χωρίς και κατόπιν μετά την παρουσία χρήματος και το Κεϋνσιανό υπόδειγμα.

External Links
Designed & Developed by vagpits