Διεθνή Τραπεζικά Θέματα

Κωδικός Μαθήματος

ΛΧ0616

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 5ο

Διδάσκοντες

Μιχαλόπουλος Γεώργιος

Λέξεις - Κλειδιά

διεθνής τραπεζική, διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί, διεθνείς τραπεζικές αγορές, μιχαλόπουλος γεώργιος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους φοιτητές μια εκτενή ανάλυση της διεθνούς τραπεζικής αγοράς και της λειτουργίας των διεθνών τραπεζών. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται:

Χαρακτηριστικά της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας και της οργάνωσης των διεθνών τραπεζών, ιδιαιτερότητες της Διεθνούς διατραπεζικής αγοράς και της αγοράς τραπεζικών πιστώσεων, δημιουργία τραπεζικών συνδικάτων, προβλήματα σχετικά με την διαχείριση της διεθνούς τραπεζικής λειτουργίας, διαχείριση κινδύνου για διεθνή τραπεζικά ιδρύματα, και ο ρόλος των διεθνών τραπεζικών/χρηματοδοτικών οργανισμών.

External Links
Designed & Developed by vagpits