Σχολική Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4ο

Διδάσκοντες

Γιαννούλη Βασιλική

Λέξεις - Κλειδιά

σχολικός ψυχολόγος, δυσκολίες μάθησης, ανάπτυξης, ψυχοκοινωνική προσαρμογή στο σχολείο

Περιγραφή Μαθήματος

Η σχολική ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτελεί κλάδο εφαρμοσμένης ψυχολογίας και είναι συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλ. τους μαθητές όλων των ηλικιών, τις οικογένειες τους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

External Links
Designed & Developed by vagpits