Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α-

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 1ο

Διδάσκοντες

Γιαννούλη Βασιλική

Λέξεις - Κλειδιά

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Περιγραφή Μαθήματος

Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που γεφυρώνει δύο τομείς την εκπαίδευση και την ψυχολογία. Ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρμογή των ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη και στην πρακτική της διδασκαλίας και της μάθησης

External Links
Designed & Developed by vagpits