Δομές Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0201

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2ο

Διδάσκοντες

Κολωνιάρη Γεωργία

Λέξεις - Κλειδιά

δομές δεδομένων, προγραμματισμός, γλώσσα c

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις δομές δεδομένων ως Αφηρημένους Τύπους Δεδομένων (ΑΤΔ), να δείξει τη χρησιμότητα αυτών των δομών στην επίλυση προβλημάτων καθώς και πως αυτές οι αφηρημένες έννοιες μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού. Δίνεται η ίδια έμφαση τόσο στην αφηρημένη έννοια όσο και στην υλοποίησή της έτσι ώστε οι φοιτητές να μάθουν για τις αφηρημένες έννοιες των Δ.Δ. αλλά και για τις υλοποίηση τους καθώς και για τις εφαρμογές τους.

External Links
Designed & Developed by vagpits