Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κωδικός Μαθήματος

ΔΤ3303

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 6o

Διδάσκοντες

Σιφαλέρας Άγγελος

Λέξεις - Κλειδιά

Μοντέλα Ελέγχου Αποθεμάτων, Απόθεμα Ασφαλείας, Ποσότητα Οικονομικής Παραγγελίας, Μέγιστο Απόθεμα, Μέσο Απόθεμα, Παραγγελίες ανά Έτος, Παρελθούσες Παραγγελίες, Ελλείψεις Αποθέματος, Εκπτώσεις Τιμής, Σημείο Ανεφοδιασμού, Στοχαστικά Πρότυπα Αποθεμάτων

Περιγραφή Μαθήματος

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ., προμήθειες, διαχείριση αποθεμάτων, οργάνωση δικτύου διανομής, κλπ.). Ακόμη, θα περιγραφούν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα ώστε οι φοιτητές να μπορούν να επιλύσουν τέτοιου είδους προβλήματα.

External Links
Designed & Developed by vagpits