Μοντελοποίηση Λογικών Κυκλωμάτων

Κωδικός Μαθήματος

ΔΤ4602

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 8ο

Διδάσκοντες

Σουραβλάς Σταύρος

Λέξεις - Κλειδιά

VHDL, Προγραμματιζόμενη λογική, συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα, Προσομοίωση

Περιγραφή Μαθήματος

Απλοποίηση λογικών κυκλωμάτων, συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα, προγραμματιζόμενη λογική, εισαγωγή στη γλώσσα VHDL, τρόποι περιγραφής, δημιουργία μοντέλων και προσομοίωση

External Links
Designed & Developed by vagpits