Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός Μαθήματος

ΔΤ2102

Κατηγορία

A+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 4o

Διδάσκοντες

Σιφαλέρας Άγγελος

Λέξεις - Κλειδιά

Βελτιστοποίηση, εφαρμογές βελτιστοποίησης, μαθηματικά μοντέλα, Εφικτή περιοχή, Βελτιώνουσα κατεύθυνση, Δεσμευτικοί περιορισμοί, Πλεονάζοντες περιορισμοί, Σκιώδης τιμή, Βασικές και μη βασικές μεταβλητές, Τυποποιημένη μορφή, Μεταβλητές απόφασης

Περιγραφή Μαθήματος

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών μοντέλων στη λήψη αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς. Η έμφαση δίνεται τόσο στις μεθοδολογίες επίλυσης όσο και στο σχηματισμό του μοντέλου και στις εφαρμογές. Τέλος, θα περιγραφούν διάφορα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού (π.χ., AMPL, POM-QM for Windows, και Excel Solver), ώστε οι φοιτητές να διακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση και, γενικά, στη Βιομηχανία, σήμερα.

External Links
Designed & Developed by vagpits