Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων

Κωδικός Μαθήματος

ΠΛ0509-2

Κατηγορία

Α-

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 2ο

Διδάσκοντες

Σατρατζέμη Μαρία

Λέξεις - Κλειδιά

Ανάλυση αλγορίθμων: λεπτομερές απλοποιημένο μοντέλο, Ασυμπτωτικός συμβολισμός: Συμβολισμός Ο, Ω, Θ, Ανάλυσης αλγορίθμων αναζήτησης, ταξινόμησης, γραφημάτων.

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικά για την ανάλυση αλγορίθμων. Eργαλεία έκφρασης πολυπλοκότητας. Ασυμπτωτικός συμβολισμός - Μαθηματικό υπόβαθρο. Μεθοδολογία επαναληπτικών - αναδρομικών αλγορίθμων. Παραδείγματα – Εφαρμογές.Aλγοριθμικές τεχνικές και ανάλυση πολυπλοκότητας χειρότερης, καλύτερης και μέσης περίπτωσης των αλγορίθμων αναζήτησης (σειριακή, δυαδική), ταξινόμησης (Εισαγωγή, Επιλογή, γρήγορη ταξινόμηση, ταξινόμηση με συγχώνευση, ταξινόμηση του Shell, ταξινόμηση με μέτρημα, με βάση τη ρίζα), αλγορίθμων δένδρων, σωρών (μέγιστος ελάχιστος σωρός, ταξινόμηση με σωρό). Γραφήματα. Αλγόριθμοι διάσχισης (BFS, DFS). Αλγόριθμοι για δέντρα καλύμματα (Prim, Kruskal). Αλγόριθμοι για συντομότερα μονοπάτια (Bellman-Ford, Dijkstra, Floyd algorithms)

External Links
Designed & Developed by vagpits