Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος

Κατηγορία

Α+

Τύπος - Εξάμηνο/α

Προπτυχιακό - 3o

Διδάσκοντες

Σουραβλάς Σταύρος

Λέξεις - Κλειδιά

επεξεργαστής, μνήμη, κρυφή μνήμη, σχεδίαση

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει την εσωτερική οργάνωση και τρόπος λειτουργίας των βασικών στοιχείων του υπολογιστή που είναι ο επεξεργαστής και τα μέρη από τα οποία αυτός αποτελείται, την κύρια και την κρυφή μνήμη. Για λόγους πληρότητας, ένα τμήμα του αναφέρεται σε βασικά ζητήματα ψηφιακής σχεδίασης, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση των ζητημάτων του μαθήματος.

External Links
Designed & Developed by vagpits